׃
_Pλ_P λ_Pl{λ_P sҺλӋl{λ_P l{λӋ 1151׃ 3851׃

YPF-100AĤƬ

  Դ  ߣ
   

YPF-100AĤƬ

 YPF-100AĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ĤƬmڜyһgԡ̻ǽYĸNw|ĉؓcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

͸gȡQĤƬϡcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100BĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

xɜyϵym^yĤƬָʾCBUX݆әCָᘺͶȱP⚤횤ȦȽMɡx⚤RY^õԣܱoȲC۷x롣css׃_׃_Һλ׃_ض׃

xԭǻڏԪyϵyϵĤƬ׃Ρڱy|ĉ£ʹĤƬaď׃——λƣBUMәCĂӲŴɹ̶X݆ϵָyֵڶȱPָʾcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100AĤƬҪgָcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

queȵȼ2.5css׃_׃_Һλ׃_ض׃

ʹíhضȣ-4070ضȲ90%css׃_׃_Һλ׃_ض׃

ضӰ푣ʹÜضƫx20±5rضȸ`0.04%/css׃_׃_Һλ׃_ض׃

λãֱbcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

⚤oȼIP64css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100BĤƬ̖ʾcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Ycss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Pcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Ҏcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

       

100css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 

100mmcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

150css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 

150mmcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

   
 

Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ĤƬM20×1.5ݼyӿcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

PĤƬM20×1.5ݼyӿcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

mPĤƬ254.0HGJ͹mcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 

Ycss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Pcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100AĤƬ˶ȷγߴ缰css׃_׃_Һλ׃_ض׃

̖css׃_׃_Һλ׃_ض׃

˶ȷcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ЉD1css׃_׃_Һλ׃_ض׃

횤⏽Dcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Kgcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

00.0600.100.1600.2500.4css׃_׃_Һλ׃_ض׃

00.60101.602.5-0.10css׃_׃_Һλ׃_ض׃

-0.10.06-0.10.15-0.10.3-0.10.5css׃_׃_Һλ׃_ض׃

-0.10.9-0.11.5-0.12.4Mpacss׃_׃_Һλ׃_ض׃

85css׃_׃_Һλ׃_ض׃

100css׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.6css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

115css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

85css׃_׃_Һλ׃_ض׃

150css׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.8css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

115css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

01.602.50406010css׃_׃_Һλ׃_ض׃

016025040*css׃_׃_Һλ׃_ض׃

-1.60-2.50-40-60-100-160-250-400*css׃_׃_Һλ׃_ض׃

-0.80.8-1.21.2-22-33-55-88-1212-2020*KPacss׃_׃_Һλ׃_ض׃

160css׃_׃_Һλ׃_ض׃

100css׃_׃_Һλ׃_ض׃

2.9css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

160css׃_׃_Һλ׃_ض׃

150css׃_׃_Һλ׃_ض׃

3.2css׃_׃_Һλ׃_ض׃

*040-400±20KPaҎЉߴD1Φ85css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

ϵy⚤ҪIJcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

̖css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Qcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ϵycss׃_׃_Һλ׃_ض׃

css׃_׃_Һλ׃_ض׃

ĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

m^css׃_׃_Һλ׃_ض׃

ܷ|Ȧcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Cr15Ni7MOcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

(PH15-7MO)css׃_׃_Һλ׃_ض׃

316L(≤25KPa)css׃_׃_Һλ׃_ض׃

1Cr18Ni9css׃_׃_Һλ׃_ض׃

zcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

TXcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

PĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

ķϩcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

1Cr18Ni9css׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-F150B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

mPĤƬcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 

YPF-100Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-100B-Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Acss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150Bcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

YPF-150B--Fcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Dcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ100css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ110css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ110css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ150css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ160css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Φ160css׃_׃_Һλ׃_ض׃

Hcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

66css׃_׃_Һλ׃_ض׃

66css׃_׃_Һλ׃_ض׃

66css׃_׃_Һλ׃_ض׃

91css׃_׃_Һλ׃_ض׃

91css׃_׃_Һλ׃_ض׃

91css׃_׃_Һλ׃_ض׃

hcss׃_׃_Һλ׃_ض׃

32css׃_׃_Һλ׃_ض׃

32css׃_׃_Һλ׃_ض׃

32css׃_׃_Һλ׃_ض׃

32css׃_׃_Һλ׃_ض׃

32css׃_׃_Һλ׃_ض׃

36css׃_׃_Һλ׃_ض׃

 css׃_׃_Һλ׃_ض׃

һƪ£б
cYPF-100AĤƬP֪RՓ Technique
cPĮaƷ Technique
 ProductsClass
ܲ׃ Uɢ艺׃ l{_P ͶʽҺλ׃ pmҺλ׃ һwض׃ ηmҺλ׃
MuӋ|l{ҺλӋ|| |Ĥ|| ĥż|ȻӋ|s՚Ӌ|ʽw|Ӌ| Ӌ| |ͶʽҺλӋ|
oʽҺλӋ|żضӋ|늽c|܉|܉Уx|MEJA׃|
N۟ᾀ0517-86998326 86998328 18952302362 13915186942 棺0517-86998327
3051TG׃ x޹˾ ׃ Һλ׃ ׃ http://www.bsixgroup.com/ © SַKʡнI@^
一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源_一本大道卡一卡二卡三乱码_一本大道加勒比久久综合_一本大道AV伊人久久综合
欧洲超碰在线观看_免费一级网站_人妻丰满熟妇av无码区HD_日本 欧美 视频| 亚洲综合精品香蕉久久网97_日本三级香港三级_97精品在线观看_丁香五月婷婷综合伊人网| 超碰黄色在线免费观看_超碰国产精品久久99_超碰shipin| 午夜福利一区二区视频播放_午夜国产成人片在线观看网址_午夜国产精品二区无码_午夜韩国A片福利理论电影| 色资源一区二区_国产精品日日摸夜夜添夜夜添孕妇_中文字幕 无码专区_伊人伊成久久人综合网站| 久久伊人丝袜中文字幕_91 亚洲 欧美 字幕_久久久一級一級片免費看_亚欧一区二区视频| 在线视频欧美精品_在线视频欧美欧洲_在线视频欧美综合_在线视频人成中文字幕| 美女视频五月综合_色爱无码AV综合区第7页_国产丰满妇女做a视频_欧美在线看费99视频在线| 黄网站在线永久免费视频_黄页免费视频_黄在线亚洲免费_黃色A片三級三級三級免费看| 五月天开心激情麻豆_五月天欧美国产综合中文_五月天色人人_五月天色自拍偷拍视频| 永久不卡免费视频_淫者国产精品自拍_淫荡熟女视频足交_淫荡人妻校园春色| 在线视频精品中文字幕无码_亚洲性色AV日韩在线观看_久久久五月av_日韩精品免费视频在线观看| 久热精品免费视频_老妇熟妇视频二区_玖热视频在线观看_玖玖免费精品视频| 91精品亚洲欧美综合在线_91精品亚洲欧美综合在线_91精品夜夜夜一区二区_91精品一久久香蕉国产线看观看| 亚洲精品国产首次亮相_亚洲精品国产中文色_亚洲精品国产专区日韩无v_亚洲精品国产综合99久久|